Lekce 3.3: Trendy ve společenské odpovědnosti podniků

Tato lekce ukáže několik příkladů toho, jak společnosti usilují o implementaci nových způsobů práce vedoucích ke zlepšení společenských a enviromentálních dopadů.