Lekce 3.1: Mechanismy zvládání logistiky v městském prostředí

LMD by se měl stát ekonomicky a enviromentálně efektivnější. Tomu mají pomoci nové organizační a distribuční modely, které zdůrazňují důležitost spolupráce mezi zůčastněnými aktéry.