Lekce 2.4: Společenské nároky a trendy

Logistika poslední míle má přímý vliv na výzvy a požadavky dnešní společnosti. Co jsou tyto společenské výzvy? V této lekci budou popsány hlavní z nich: cíle udržitelného rozvoje, ekonomika koblihy, společenská odpovědnost firem a evropský Green Deal.

    • 2.4.1 Definition of Sustainability and Sustainable Development2.4.1 Definition of Sustainability and Sustainable Development