Lekce 2.3: Trendy v operacích na poslední míli

Operátoři LMD se musí vypořádat s pěti hlavními výzvami: dopravní přetížení, požadavky zákazníků, regulace, technologie a disruptivní události. Tato lekce se věnuje každé z nich.