Lekce 2.2: Distribuční schémata poslední míle

Tato lekce se zaměřuje na specifika distribučního schématu LMD ve městech a městských oblastech. Cílem je, aby student pochopil, jakými způsoby musí být organizace přepravy zboží adaptována na základě specifického prostředí.