Lekce 1.3: Produktové toky v ekosystému LMD

Tato lekce prezentuje hlavní typy produktů, které cirkulují jako zboží v rámci měst. Každý z těchto produktů má různá specifika, jež mají vliv na to, jakým způsobem je rozvoz na poslední míli (LMD) realizován.

Po dokončení této lekce by si měl být student vědom rozdílných produktových toků, které ve městech figurují, a měl by být schopen identifikovat jejich hlavní charakterstiky a jak ovlivňují přepravu.