Lekce 1.1: Rozsah a definice distribuční logistiky na poslední míli

V této lekci se naučíte více o rozvozu na poslední míli (LMD). Nadefinujeme si LMD, jeho vlastnosti a kontext, stejně jako hlavní současné trendy. Po nastudování této lekce by měl student chápat roli LMD v dodavatelském řetězci a hlavní aspekty jejího historického vývoje v městském prostředí.