Lekce 3.4: Zlepšení efektivity a dopadu logistiky

V této lekci bude prezentováno několik způsobů a opatření, která mají za cíl zefektivnit LMD a redukovat jeho negativní externality.