Lekce 3.2: Informační management: klíč k úspěchu

Cílem této lekce je, aby studenti pochopili, jak mohou informační řídící systémy pozitivně ovlivnit LMD.