Lekce 2.1: Vybavení a nástroje městské logistiky

Způsoby distribuce zboží ve městech se postupně mění. Ne všechno je distribuováno nákladními vozidly, stále častější jsou nízko-emisní či bez-emisní vozidla.