Lekce 1.2: Hlavní účastníci typického dodavatelského řetězce v LMD

V této lekci budou představeni hlavní aktéři z LMD dodavatelského řetězce, jejich činnosti, motivace a případně důvody, které stojí za konflikty zájmů mezi různými aktéry.